De stichting heeft ten doel:

a. De historie van klompen en klompenmakers vast te leggen, te bewaren, en voor een ieder toegankelijk te maken.

b. Het ambacht klompenmaken, zowel handmatig als machinaal, levend te houden.

c. Gereedschappen die gebruikt werden en worden vast te leggen en bewaren.

d. Aandacht geven aan het product klompen in de meest ruime zin van het woord.

e. Contacten bevorderen en verstevigen tussen een ieder die op enige wijze te maken heeft met het product klompen in de meest ruime zin van het woord, zowel nationaal als internationaal.